Обект „Разширение на хале-складова и производствена сграда“ на територията на „Луна 2003“ ЕООД.

Ние от фирма "ЛИДЕР ЕЛЕКТРО ГРУП" ЕООД Благодарим  на  фирма ''ЛУНА 2003" че ни се довери за изграждането на новият им цех.

  Основните дейност включват:

1.Проектиране на осветителна, силова, пожароизвестителна, заземителна и мълниезащитна инсталации.

2.Доставка и монтажни дейности.

3.Въвеждането им в есплоатация.

За Нас беше удоволствие да сбъднем Вашите мечти!

Sorry, We are updating data, please come back later!!!!